Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Realizované zakázky

Seznam všech realizací najdete v sekci Ke stažení -> Ročenky.


112,502 jedinců obojživelníků a plazů. Tak tolik zvířat se podařilo naší firmě přenést z území v blízkosti elektrárny Temelín do náhradních lokalit v rámci projektu záchranných transferů v letech 2015–2017. Rozsah tohoto projektu nemá obdoby ani u nás ani ve světě a je tak příkladem nalezení...
NaturaServis zajišťovala pro Mestké lesy v Bratislave transfery zvláště chráněných živočichů, zejm. plazů, obojživelníků a vodních měkkýšů v souvislosti s projektem odbahnění Vydrických nádrží. Instalovala dočasnou odchytovou bariéru v délce 1.500 metrů, vč. odchytových nádob, které byly...
Náhradní biotop pro zvl. chráněné druhy zejm. obojživelníků a plazů byl vybudován dle podmínek Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy na bývalém nákladovém nádraží Žižkov. NaturaServis dle těchto podmínek vytvořila celou mozaiku biotopů, která umožní dlouhodobé přežívání a...
NaturaServis vytvořila projekt revitalizace slepého ramene řeky Moravy (Gríbel) v obci Suchohrad ve Slovenské republice. Projekt vznikl na základě podrobných biologických průzkumů unikátního mokřadního biotopu, který se nachází přímo v centru obce. Průzkumy potvrdili mimo jiné existenci 9...
Zoo Praha je obohacena o novou "Biotopovou expozici ropuch a ještěrek". Nové biotopy - tůňky a suchou zídku - pro oba druhy (ještěrku zelenou a ropuchu zelenou) lze nalézt hned za "velemlokáriem".  NaturaServis je vybudovala s cílem představit návštěvníkům zoo biotopové nároky obou druhů a...
Společnost NaturaServis s.r.o. se v rámci svých osvětových programů podílí i na podpoře projektu školní družiny „Veselí psičkovia“ při ZŠ s MŠ Gaštanová v Žilině. Tento ekologicko-kynologický kroužek zážitkovou formou směřuje malé milovníky přírody především k respektu k živočichům a jejich...
Za účasti místní veřejnosti instalovala Naturaservis s.r.o. další dočasnou bariéru chránící obojživelníky před vstupem do vozovky, tentokrát v lokalitě „U tří rybníků“ v Písku. Naše firma poskytla materiál pro stavbu zábran a provedla odborné zaškolení místních dobrovolníků, které...
V červnu 2014 se nám podařilo dokončit velký a po technické stránce složitý projekt - doplnit rozsáhlou zahradu v Praze o vodní prvky: potok s nuceným oběhem a soustavu lesních jezírek s kapacitní filtrací. Zahrada je atypická svou velkou rozlohou i položením v členitém terénu. Množství druhů...
V květnu 2014 jsme zoologické zahradě v Szégedu (Maďarsko) dodali deponační nádrže pro chov zmijí menších (konkrétně poddruhu Vipera ursinii rakosiensis) - hadů, jimž ještě v nedávných letech hrozilo na území Maďarska vyhynutí. Dodané nádrže jsme zároveň i nainstalovali a příslušně vybavili...
Dne 26. 4. 2014 uspořádala společnost NaturaServis s.r.o. pod záštitou radního za životní prostředí a zemědělství Ing. Jana Tippnera a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem „Den otevřených dveří v PP Na Plachtě“. Program osvětové akce byl tvořen dvěma komentovanými prohlídkami lokality...
Zobrazeny výsledky 1-10 (z 27)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|