Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Světově unikátní záchranný transfer Temelín

7. ledna 2019
112,502 jedinců obojživelníků a plazů. Tak tolik zvířat se podařilo naší firmě přenést z území v blízkosti elektrárny Temelín do náhradních lokalit v rámci projektu záchranných transferů v letech 2015–2017. Rozsah tohoto projektu nemá obdoby ani u nás ani ve světě a je tak příkladem nalezení kompromisu mezi zájmem lidské společnosti a zájmem přírody.
Transferovaná zvířata našla svůj nový domov na celkem 30 náhradních lokalitách čítajících 32 mokřadních stanovišť s tůněmi, 7 kamenných zídek pro plazy, 5 zimovišť pro obojživelníky a 5 kladišť pro plazy. Spolu s plazy a obojživelníky jsme však přenášeli i další živočichy, např. měkkýše, mravence, lovčíky, vodomily, larvy vážek a rovněž různé rostliny. Projekt se dále zabýval detekcí nebezpečného plísňového onemocnění obojživelníků – chytridiomykózou. Analýza prokázala pozitivní výsledky u 18 % vzorků. Nemocní jedinci byli následně léčeni v naší Herpetologické stanici v Hradci Králové.
 

 
                   


 
               
     
                                    Temelin9_cr.jpg