Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Vzdělávání

Přednášky: přednášíme pro vysoké školy a univerzity, pro agentury zajišťující vzdělávání, pro pořadatele různých druhů kurzů, na konferencích a kongresech (vybrané prezentace jsou uvedeny v sekci Ke stažení).  Naše přednášky jsou určeny pro studenty přírodovědných oborů, odborné pracovníky v oboru ochrany přírody, orgány ochrany přírody (obce, kraje), ekonomy, ale i pro zájemce o ochranu přírody a ekonomii.

Témata: Ochrana přírody v ČR - obecně. Ochrana přírody ve světě - obecně. Ochrana přírody ve vybraných zemích: Kostarika, Ecuador, Venezuela, Sri Lanka. Ochrana obojživelníků a plazů v ČR.  Záchranné transfery a reintrodukce. Deponační nádrže. Posilování přírodních populací pomocí umělých odchovů.  Bariéry proti vstupu obojživelníků do vozovky.  Ochrana rozmnožovacích stanovišť obojživelníků.  Principy monitorování obojživelníků zařazených do seznamu NATURA 2000.  Principy monitorování plazů zařazených do seznamu NATURA 2000. Testování monitorovacích metod obojživelníků a plazů. Hodnoty v ekonomii. Koncepce ekonomického růstu. Koncept ekologické rovnováhy.


 

NaturaServis vzdělává

 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE NATURASERVIS

NaturaServis s.r.o. realizuje projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004888 NaturaServis vzdělává
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
 
Informace o projektu  NaturaServis vzdělává:

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004888
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
 
 
Popis projektu:
 
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností 12 zaměstnanců příjemce dotace NatruaServis s.r.o. (z toho celkem 10 účastníků a 2 zaměstnanci starší 54 let) a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
 
Harmonogram projektu:
 
Projekt je realizován po dobu 24 měsíců, v období 15. 2. 2017 - 14. 2. 2019.
 
Aktivity projektu:
 
V rámci projektu jsou zaměstnanci příjemce školeni v následujících oblastech, dle konkrétní pracovní náplně zaměstnance:
 
- Obecné IT
- Měkké a manažerské dovednosti
- Účetní, ekonomické a právní kurzy
- Technické a jiné odborné vzdělávání
 
Kontaktní osoba projektu:
 
Ing. Jiří Francek
jednatel a projektový manažer
mail: jiri.francek@naturaservis.net
 
 
 
 


 

Vzdělávací programy v Herpetologické stanici v Hradci Králové

 
HERPETOFAUNA U NÁS I
ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci
180 min / 100 Kč za osobu
V Herpetologické stanici budou předvedeny živé exempláře obojživelníků a plazů (více než 30 druhů), které jsou umístěny v našich deponačních nádržích simulujících stanovištní nároky jednotlivých druhů. Účastníci budou zapojeni do praktického určování jednotlivých druhů, budou seznámeni s jejich nároky na prostředí, ohrožujícími faktory a s ochrannými opatřeními pro jednotlivé druhy. Podle pokročilosti sezóny bude zahrnuta ukázka rozmnožovacích stádií obojživelníků. Odbornost výkladu bude přizpůsobena podle typu instituce.
Program je vhodný pro 10 – 25 osob.
 
HERPETOFAUNA U NÁS II
VŠ, pedagogičtí pracovníci
240 min / 150 Kč za osobu
V první části programu budou předvedeny živé exempláře našich i zahraničních zástupců herpetofauny (více než 40 druhů), které jsou umístěny v našich deponačních nádržích simulujících stanovištní nároky jednotlivých druhů. Účastníci budou zapojeni do praktické druhové determinace, budou seznámeni s habitatovými nároky, ohrožujícími faktory a s managementovými opatřeními pro jednotlivé druhy. Podle pokročilosti sezóny bude zahrnuta ukázka rozmnožovacích stádií obojživelníků. V druhé části programu proběhne praktická ukázka správné manipulace s obojživelníky a plazy, ukázka sběru biometrických dat a odběru vzorků k veterinárním vyšetřením.
Program je vhodný pro 10 – 15 osob.
 
MOJE HERPETOLOGIE
SŠ, VŠ, pedagogičtí pracovníci
Dle dohody / podle výběru činností
Nabízíme Vám velmi oblíbenou variantu, a to možnost kombinace výukových programů v rámci Herpetologické stanice podle Vašich požadavků a nápadů.
Počet účastníků dle dohody.

 

Vzdělávací programy ve vaší  instituci


 
Z TŮNÍ A ZÍDEK
 
45 min / 80 Kč za osobu
 
1. STUPEŇ ZŠ
 
Děti čeká živá ukázka našich i exotických obojživelníků a plazů, včetně poutavého povídání o zajímavostech z jejich života. Zvířátka k Vám dovezeme v průhledných prezentačních nádobách. Program je vhodný pro 15 – 25 žáků
 
 
NAŠI OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
 
2. STUPEŇ ZŠ
 
45 min / 80 Kč za osobu
 
Žákům předvedeme živé zástupce našich obojživelníků a plazů, rovněž představíme zajímavosti z jejich života a jejich nároky na prostředí. Živočichy k Vám dovezeme v průhledných prezentačních nádobách. Program je vhodný pro 15 – 25 žáků.
 
 
HERPETOFAUNA ČR
 
SŠ, VŠ
 
90 min / 90 Kč za osobu
 
Studentům budou představeni živí zástupci naší herpetofauny. Studenti budou dále seznámeni s determinačními znaky u jednotlivých druhů, s habitatovými nároky, s konkrétními managementovými opatřeními pro jednotlivé druhy  a s ohrožující faktory. Podle pokročilosti sezóny bude zahrnuta i ukázka rozmnožovacích stádií obojživelníků. Živočichy k Vám dovezeme v průhledných prezentačních nádobách.
Program je vhodný pro 10 – 25 studentů.
 
 
LETEM PŘÍRODNÍM SVĚTEM
 
8.–9. třída ZŠ, SŠ, VŠ
 
45 min / 60 Kč za osobu
 
Čeká Vás cestopisně-biologické poutavé vyprávění o (nejen) biologicky atraktivních místech naší planety – na výběr jsou Galapágy, Srí Lanka, Keňa, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Kostarika nebo Brazílie. Program není omezen počtem studentů.
 
Programy lze objednávat na e-mailové adrese: anna.kozakova@naturaservis.net (uveďte, prosím, především název vybraného programu, vyhovující datum a čas, počet žáků nebo studentů, název a adresu vaší instituce, vaše kontaktní údaje, preferovaný způsob úhrady).
 
V případě programů konaných u vás je vhodné zajistit samostatnou místnost (ideálně s možností zatemnění) se stoly a s dataprojektorem. Programy na Herpetologické stanici probíhají kombinovaně jak v přednáškové místnosti s dataprojektorem (s sebou přezuvky), tak na pozemku společnosti s deponačními nádržemi a provozními budovami s terárii (s sebou sportovní obuv). Veškeré další vybavení bude připraveno našimi lektory.

Vzdělávací programy v Herpetologické stanici v Hradci Králové

 
HERPETOFAUNA U NÁS I