Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Služby

Realizace

Temelín

Světově unikátní záchranný transfer Temelín

112,502 jedinců obojživelníků a plazů. Tak tolik zvířat se podařilo naší firmě přenést z území v blízkosti elektrárny Temelín do náhradních lokalit v rámci projektu záchranných transferů v letech 2015–2017. Rozsah tohoto projektu nemá obdoby ani u nás ani ve světě a je tak příkladem nalezení...
Transfery vodních měkkýšů, obojživelníků a plazů v Bratislavě, Slovenská republika

Transfery vodních měkkýšů, obojživelníků a plazů v Bratislavě, Slovenská republika

NaturaServis zajišťovala pro Mestké lesy v Bratislave transfery zvláště chráněných živočichů, zejm. plazů, obojživelníků a vodních měkkýšů v souvislosti s projektem odbahnění Vydrických nádrží. Instalovala dočasnou odchytovou bariéru v délce 1.500 metrů, vč. odchytových nádob, které byly...
Unikátní biotop pro živočichy a rostliny vznikl na Žižkově, Praha

Unikátní biotop pro živočichy a rostliny vznikl na Žižkově, Praha

Náhradní biotop pro zvl. chráněné druhy zejm. obojživelníků a plazů byl vybudován dle podmínek Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy na bývalém nákladovém nádraží Žižkov. NaturaServis dle těchto podmínek vytvořila celou mozaiku biotopů, která umožní dlouhodobé přežívání a...